Projekto sumanytojai ir vadovai*:

Prof. dr. Ineta Dabašinskienė – projekto sumanytoja (Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedra, el. paštas: ineta.dabasinskiene@vdu.lt).

Prof. dr. Asta Kazlauskienė – svetainės rengimo projekto vadovė,  tarties priemonių, kirčiuoklio rengimo grupių vadovė (Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedra, el. paštas: asta.kazlauskiene@vdu.lt).
Dr. Jolanta Kovalevskaitė – leksikono rengimo grupės vadovė (Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedra, el. paštas: jolanta.kovalevskaite@vdu.lt).

Doc. dr. Erika Rimkutė – mokomojo tekstyno rengimo grupės vadovė (Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedra, el. paštas: erika.rimkute@vdu.lt).

Prof. dr. Jūratė Ruzaitė – mokinių tekstyno rengimo grupės vadovė (Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra, el. paštas: jurate.ruzaite@vdu.lt).

Doc. dr. Andrius Utka – morfologiškai anotuoto tekstyno rengimo grupės vadovas (Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedra, el. paštas: andrius.utka@vdu.lt).

*Priemonių vadovai atsako už konkrečios priemonės turinį ir jos rengimo metodiką.
Portalo vadovė ir programuotojas yra atsakingi už medžiagos teikimą portale.

Medžiagą rengė:

Gabrielė Aleksandravičiūtė, doc. dr. Laimutė Anglickienė, doc. dr. Giedrė Barkauskaitė, dr. Agnė Bielinskienė, dr. Agnė Blažienė, dr. Sigita Dereškevičiūtė, Laima Jancaitė, Matas Jančauskas, doc. dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė, dr. Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė, prof. dr. Vidas Kavaliauskas, dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė, dr. Teresė Ringailienė, Regina Sabonytė, doc. dr. Jurgita Vaičenonienė, Gabrielė Virbickienė.

Idėjas padėjo realizuoti:

dr. Loïc Boizou, Ieva Bumbulienė, dr. Gintarė Grigonytė, doc. dr. Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė, Petras Pauliūnas, doc. dr. Rimantas Plungė, prof. dr. Gailius Raškinis, dr. Airenas Vaičiūnas.

Dėkojame aktyviems baltistikos centrų darbuotojams, teikusiems pasiūlymų, pastabų ir medžiagos mokinių tekstynui.