Naujos kalbos mokymosi procese labai svarbu, kad besimokantieji patys pradėtų stebėti kalbą ir atrastų kalboje egzistuojančius dėsningumus, nes vadovėliuose bei gramatikose dažnai pritrūksta autentiškos medžiagos. Nors internete yra daug informacijos, tačiau didelė jos dalis besimokantiesiems yra pernelyg sudėtinga. Šiuo aspektu besimokantiesiems ir dėstytojams naudingi parengti skirtingų kalbos kompetencijos lygių mokomieji ir besimokančiųjų tekstynai, kuriuose jie savarankiškai galės ieškoti informacijos. Daug naudingos įvairialypės informacijos besimokantys lietuvių kalbos ras tekstyno pagrindu sudarytame leksikone ir kitose priemonėse.

Svetainę sudaro šešios elektroninės mokomosios priemonės.

 

  1. Mokomieji tekstynai – tai elektroninių tekstų rinkiniai, skirti skirtingiems lietuvių kalbos lygiams (A1, A2, B1, B2 lygio besimokantiems suprantami ir aktualūs rašytinės bei sakytinės kalbos tekstai). Tekstynais galės naudotis tiek besimokantys lietuvių kalbos, tiek lietuvių kalbos mokytojai, dėstytojai. Vartotojai šiuose tekstynuose radę ieškomą žodį iš konteksto galės suprasti, kaip tas žodis vartojamas dabartinėje lietuvių kalboje, ką reiškia. Šių tekstynų pagrindu galima rengti įvairias leksikai ir gramatikai įsisavinti skirtas užduotis, naudojant autentiškus dabartinės lietuvių kalbos pavyzdžius.

 

  1. Besimokančiųjų tekstynus sudaro keturi kitakalbių tekstų rinkiniai, kurie buvo renkami bendradarbiaujant su baltistikos centrais. Kiekvienas tekstynas iliustruoja skirtingą lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Besimokantiems svetimosios kalbos svarbu ne tik žinoti, kaip kalba gimtakalbiai, bet ir kokias kategorijas sunkiau ar lengviau įsisavina kitakalbiai. Tokia priemonė svarbi ir kalbos mokytojams, nes tekstynai leidžia kalbos mokymą grįsti duomenimis, pvz., užsiėmimų metu tipinę kitakalbių vartoseną galima aptarti su studentais, naudoti kaip medžiagą įvairaus pobūdžio užduotims rengti, baziniams žodžių sąrašams sudaryti. Besimokančiųjų tekstynus vartotojai galės analizuoti ir naršyti internete arba parsisiųsti į savo kompiuterius.

 

  1. Morfologiškai anotuotas tekstynas. Besimokantiems morfologiškai sudėtingos lietuvių kalbos kyla daug problemų dėl kaitybos, todėl reikalinga vienoje vietoje matyti daug tam tikros gramatinės kategorijos vartosenos pavyzdžių. Naudojantis morfologiškai anotuotu tekstynų galima patogiai surasti reikalingas gramatines kategorijas (pvz., giminę, linksnį, laiką, asmenį ir pan.), įvairių kategorijų kombinacijas (pvz., konkretus būdvardis, per du žodžius nutolęs nuo daiktavardžio, ir pan.), o rezultatus parsisiųsti. Ši priemonė padės geriau suprasti lietuvių kalbos gramatines kategorijas, įsisavinti lietuvių kalbos gramatikos sistemą.

 

  1. Leksikoną sudaro beveik 3 tūkst. žodžių elektroninė duomenų bazė, atspindinti dažniausius žodžius iš besimokantiems lietuvių kalbos aktualaus kalbinio repertuaro. Leksikonas parengtas panaudojant jau esamus VDU Kompiuterinės lingvistikos centre sukauptus kalbinius išteklius ir naujus išteklius – mokomuosius lietuvių kalbos tekstynus.

 

  1. Tarties žodyną sudaro apie 6 tūkst. žodžių. Pateikiamos pagrindinės, dažnesnių žodžių ir kaitybinės formos, kirčio ženklai, kirčiuotės, žodžiai transkribuoti Tarptautinės fonetinės abėcėlės simboliais, įgarsinti.

 

  1. Kirčiuoklis – automatinė kirčiavimo priemonė. Naudodamiesi ja kiekvienas gali susikirčiuoti rišlų tekstą. Tai ypač svarbu dėstytojams, rengiantiems tekstus skaityti auditorijoje ar kitokias užduotis, o besimokantiesiems – tekstus taisyklingai perskaityti ar pasitikrinti žodžių kirčiavimą. Rengiant atsižvelgta į lietuvių kalbą dėstančių dėstytojų pageidavimus ir pateiktos vienodai rašomos, bet skirtingai kirčiuojamos formas. Įtraukti beveik visi šiuo metu „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ ir VLKK rekomendacijose teikiami kirčiavimo variantai.

Ši svetainė kuriama įgyvendinant projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“
(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)